Dưới đây là chính sách vận chuyển đối với các sản phẩm Rocket 1h, Rocket + và Manup, quý khách vui lòng đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi.

  • Miễn phí vận chuyển với các hoá đơn trên 1 000 000 đồng.
  • Đối với đơn hàng có giá trị trên 400 000 đồng có phí vận chuyển 20 000 đồng.