THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa khoa học là hoạt ododngj tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử nghiệm để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn. Nghiên cứu khoa học (NCKH) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị….

 • Nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của bộ sản phẩm Rocket và Rocket 1H trong việc hỗ trợ điều trị: Rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và suy giảm chức năng sinh lí ở nam giới.
 • Đánh giá mức độ hài lòng của chồng và vợ sau khi sử dụng sản phẩm.
 • Đánh giá khả năng tình dục khi sử dụng Rocket viên hoàn kết hợp với Rocket 1H
 • Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
 • Bác sĩ phụ trách đề tài:
 • Thiết kế nghiên cứu:
  Đây là ngiên cứu mở không đối chứng, sử dụng bộ sản phẩm Rocket & Rocket 1H
  Rocket 1H: uống trong 4 tuần, mỗi tuần 1-2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên
  Rocket viên hoàn: Uống 3 tháng liên tục, mỗi ngày 2 gói viên hoàn
 • Đối tượng nghiên cứu:
  Bệnh nhân tình nguyện, điều trị ngoại trú tại BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội: được chuẩn đoán là bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và suy giảm chức năng sinh dục.
 • Cỡ mẫu: 88 bệnh nhân
 • Liều sử dụng:
  Rocket 1H: uống trong 4 tuần, mỗi tuần 1-2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên
  Rocket viên hoàn: uống 3 tháng liên tục, mỗi ngày 2 gói viên hoàn

1. Đánh giá hiệu quả của Rocket và Rocket 1h

 • Kết quả nghiên cứu cho thấy:
  Số bệnh nhân có hiệu quả 76/88 bệnh nhân, đạt tỉ lệ 86,36%.
  Trong đó:
  22/88 bệnh nhân khỏi bệnh chiếm 25%
  Tiến triển tốt ( trở về mức độ nhẹ) : 37,5%
  Đặc biệt: bệnh nặng giảm từ 48,86% xuống còn 16,63% (Từ 43 bệnh nhân nặng xuống còn 12 bệnh nhân)

Bảng So sánh IIEF trước và sau điều trị

Biểu diễn so sánh IIEF trước và sau điều trị

 • Nhận xét:

  Kết quả nghiên cứu phản ánh Rocket 1h và Rocket viên hoàn có hiệu quả trong điều trị hỗ trợ.
  Bảng điểm IIEF phản ánh hiệu quả điều trị khác biệt có ý nghĩa thống kê sau điều trị với p<0,001.

2. Đánh giá mức độ hài lòng

Biểu diễn hài lòng của chống 80,22%

Mức độ hài lòng và rất hài lòng của người chống đạt 80,22%. Đây là mức tỷ lệ cao đáng ghi nhận khi sử dụng các TPBVSK để hỗ trợ điều trị Rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, suy giảm sinh lý ở nam giới.

Biểu diễn sự hài lòng của vợ bệnh nhân

Mức độ hài lòng và rất hài lòng của người vợ đạt 78,40%. Đây cũng được xem là mức tỷ lệ hài lòng khá cao mà các sản phẩm hỗ trợ sinh lý có thể mang lại.

3. Đánh giá tác dụng khi sử dụng kết hợp Rocket & Rocket 1h

Khi sử dụng kết hợp viên Rocket 1h và Rocket viên hoàn, Rocket viên hoàn làm tăng hiệu quả của Rocket 1h

Tác dụng của sản phẩm Rocket 1h

 • Rocket 1h, liều khởi đầu sử dụng 01 viên có hiệu quả khá tốt trong điều trị hỗ trợ rối loạn cương dương đạt 86,36% (76,88% bệnh nhân có hiệu quả từ mức trung bình đến khỏi bệnh) Trong đó khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 25% (22/88), tiến triển tốt (trở về mức độ nhẹ) chiếm 37,5% và tiến triển trở về mức trung bình chiếm tỷ lệ 23,86%.
 • Rocket 1h có hiệu quả khá tốt trong điều trị hỗ trợ rối loạn xuất tinh và tăng ham muốn đạt 62,5%. Đặc biệt nhóm khỏi bệnh hoàn toàn 25% (22/88)
 • Rocket 1h có tác dụng kéo dài thời gian cải thiện về thời gian quan hệ.
 • Sản phẩm dễ sử dụng. TÍnh an toàn của sản phẩm cao, chỉ biến chứng nhẹ thoáng qua, không biến chứng nặng.

Tác dụng của sản phẩm Rocket viên hoàn

 • Khi sử dụng kết hợp viên Rocket 1h và Rocket viên hoan, Rocket viên hoan làm tăng hiệu quả của Rocket 1h.